ŞİRKETİMİZ

Karel Makine 2014 yılında Eskişehir Organize Sanayi Teknoloji Geliştirme Bölgesinde teknoloji, ürün ve pazar odaklı araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmek üzere kurulmuştur.

Karel Makine kuruluş amacına bağlı olarak yürüttüğü yönetim, tasarım, prototip üretim, doğrulama, seri üretim ve otomasyon proje faaliyetlerinde ülkemizde üretimi yapılmamış yüksek ve orta-yüksek teknoloji ürünlerinin geliştirilmesine öncelik vermektedir. Bu amaçla tüm müşteri ve iş ortaklarımız ile toplam ekipman etkinliği yüksek, esnek ve modüler sistemleri çevre, toplum ve sürekli geliştirme bilinciyle üretebilmeyi misyon edinmiştir. Yaşam kalitemizi arttıracağını düşündüğümüz, sıklıkla ihtiyaç duyduğumuz ve tüketmek istediğimiz ürünlerdeki katkı payımızı her gün arttırarak ilerlemeyi istemektedir.

Şirketimiz teknoloji odaklı yeni fikir oluşumundan bütünüyle ticarileşme uygulamasına kadar ürünün geliştirilmesindeki tüm teknoloji hazırlık seviyelerini proje yönetim araçları ile eş zamanlı bilgisayar destekli mühendislik ve ürün veri yönetimi yazılımları aracılığıyla gerçekleştirmektedir. Prototip üretim, doğrulama ve seri üretim kalıplama süreçlerinde yüksek teknolojiye sahip üretim araçları kullanılmaktadır. Üretim tesisi için gerekli otomasyon ihtiyaçlarında yalın üretim teknikleri ile üretim hattı tasarımı ve teknolojik makine üretimi yapmaktadır.